Konvansiyonlar


Konvansiyon : Briç konuşmalarında (Bidding) veya oynamada özel anlamı olan şeydir.

Aşağıdaki Konvansiyonlar Standart Amerikan 5'li Majör sisteminde (SAYC) en çok kullanılan konvansiyonlardır.

  1 NT Açılışı ve Gelişmeler

    STAYMAN
    JACOBY TRANSFER
    TEXAS TRANSFER
    LEBENSOHL

  Diğer Konvansiyonlar

    CUEBiD
    MiCHAELS CUEBiD
    CHECK-BACK Stayman
    REVERSE
    BERGEN Majör Tutuşu
    DRURY
    DOPİ ROPİ

    FLANNERY

    İNVERTED MiNöR

    NAMYATS

    ÜÇÜNCÜ RENK

    GOLDWAY SPLİNTER

    PUPPET STAYMAN

    DONT

   1NTFORSİNG

   DÖRDÜNCÜ RENK

   SPLİNTER


  AS ve Keycard sorma

    ROMAN KEYCARD BLACKWOOD (RKCB)
   
  YAPILMA AŞAMASINDAKİ KONVANSİYONLAR

    MiNÖR TRANSFERİ , SMOLEN TRANSFER ,
     GERBER, 
    , TRiAL BiD, ,
    NEGATiF KONTUR , CEZA KONTURU
 

Yukarı Çık