DERS 4 : Briç Sistemleri (Bidding Systems)


    ♠ PİK ve KÖR → MAJÖR
     KARO ve ♣ TREFL → MİNÖR olarak adlandırılır.

•  Dünyada şu an en popüler olan sistemler Standard American 5 li Majör (SAYC) ve Two Over One sistemleridir.
    Ayrıca Precision, özellikle İngiltere de popüler olan ACOL ve artık kullanılmayan Goren sistemi de vardır.


  Standard American 5 li Majör (SAYC)

    Genelde her durumda beş kartlı Major ile açılır. En az 13 Toplam puan gerektirir.

    Sanzatu açışı dengeli el gösterir fakat beş kartlı major ile açılmaz
    1NT = 15-17 HCP    2NT = 20-21 HCP    3NT = 25-27 HCP

    Minör açılışında uzun olan minör açılır.
    4-4 minör ile 1 açılır.
    3-3 minör ile 1♣ açılır.

    Karo, Kör ve Pik ’de 2 açışları zayıftır. (Baraj açışı). (6-10 HCP) Açılan Renkten 2 onörlü en az 6 kart gerekir.
    (Karo, Kör ve Pik ’de 2 açışları kuvvetli olarak ta kullanılabilir. (20-21 HCP))

    3 açışları Zayıf tır. (6-10 HCP) Açılan Renkten 2 onörlü en az 7 kart gerekir.

    Kuvvetli artifisyel 2♣ Açışı = (22+ HCP)

    Kullanılan Konvansiyonlar:

    • Forcing Sanzatu    • Michaels CueBid
    • Stayman    • Jacoby Transfer
    • Texas Transfer    • Checkback Stayman
    • 3.Renk    • 4.Renk
    • Bergen    • Lebensohl
    • Trial Bid    • Splinter
    • Truscott    • Drury
    • Inverted Minör    • Puppet Stayman
    • Pisişik    • Gerber
    • Blackwood    • RKCB (Roman Key-Card Blackwood)
    • DOPI, ROPI    • Voidwood

  Two over One

    Oyun açışları SAYC nin aynısıdır. Fakat cevapçının konuşmalarına göre anlamlar farklıdır.

    Genel Özellikler:

    • 5 kart Major açılışı, Negatif KONTUR, 1NT açılışı 15-17 HCP, 2NT açılışı 20-21 HCP
    • Zayıf 2 açılışı, Limit Yükseltme, Kuvvetli 2♣ açılışı,
    • Jacoby Transfer, Zayıf Sıçrama (davet)
    • Count ve Attitude Sinyal Sistemleri
    • Zayıf Sıçrama, 2NT and 3NT Cevapları
    • Uygun tercih sinyalleri, Majör açılışına 1NT sıçraması
    • Unusual Notrump ve Michaels CueBid konvansiyonları
    • Two Over One Game Force
    • Inverted Minor Responses, Splinter lar
    • Brozel & Lebensohl, D0P1 konvansiyonları


  Precision

    SAYC ve Two over One' dan sonra Amerika'da en çok kullanılan sistemdir.
    16+ puanla dağılım ne olursa olsun 1♣ açılır.
    22-23 puan dengeli el varsa 1♣ açılmaz.
    Zayıf (13-15 puan) 1 NT açılışı, Majör açılış en az 5 kart gerektirir.
    Natürel 2♣ ve artifisyel 2 açılışları

    Genel Özellikler:

    • 1♣ açılışı: 16+ puan, veya 15 puan varsa 5-5 dağılımı veya 14 puan varsa 6-5 dağılımı gerektirir.
    • 1 açılışı: 11-15 puan, en az 2 adet Karo
     (11 Puanla ve 4333 yada 4432 dağılımlarıyla, yada tek bir renk güçlüyse açılış yapılmaz)
    • 1/1♠ açılışı: 11-15 puan ve 5 kart. Zayıf el yoksa uzun minör açılır.
    • 1NT açılışı: 13-15 puan dengeli el, 5 kart minor olabilir.
    • 2♣ açılışı: 11-15 puan, 6 kart veya çok iyi 5 kart yanında başka renk 4 kart (singleton/void(şikan) Karo varsa yapılmaz).
    • 2 açılışı: 11-14 puan, 4414 4405 3415 veya 4315 dağılımları. (Yani Karo tek(singleton) yada yok(void) durumları)
     (Açıcı singleton K,Q Karo varsa bunları puan olarak saymamalı 11-12 puanla. )
    • 2/2♠ açılışı: 8-10 puan, 6 kart
    • 3 renk açılışı: 6-10 puan, az adetli renk güçlü, penaltı 500 puandan fazla değilse
    • 4 açılışı kullanılmaz.


  ACOL

    Genel Özellikler:

    • 1 renk açılışı 13+ puan ve 4 kart gösterir. Gösterilen renkte Onör olmayabilir.
    • Kuvvetli 2♣ açılışı: 23+ puan yada zon gösterir. 2♣ cevabı negatifdir.
    • Değişken 1NT (veya Zayıf 1NT) açılışı:
      Eğer Zayıf 1 NT ise: 12-14 puan, dengeli el, güçlü 5 kart yok, Değişken 1 NT ise: 15-17 puan.
      Genelde Zayıf 1 NT açılışı kullanılır. Seçime bağlı.
    • Non-Forcing Stayman: Diğer sistemlerdeki gibi
    • Çift Sıçrama Limit Konuşma: Bu konuşma(1 açışına 3 cevabı), 10-13 puan, ve oyuna davet konuşmasıdır.
    • Minor açılışı: 3 kartlı minör hiçbirzaman açılmaz.
    • Acol 2-açılışı (Intermediate 2-açılışı) (2 veya 2♠S): 8 löve kesin, güçlü 5-kart renk.
    • Intermediate Jump Overcall: 12-16 puan, 6-kart renk.
    • Gerber (NT açılışına): Diğer sistemlerdeki gibi.
    • Blackwood (Renk açılışına): Diğer sistemlerdeki gibi
    • Grand slam force: Diğer sistemlerdeki gibi
    • Gambling 3NT açışı: Kapalı 7+ kart Minor renk.
    • Cavapçı 4♣ veya 5♣ deklaresine PAS geçebilir veya konuşabilir.
      Eğer cevapçı ♣ deklare eder ve açıcının kozu ise, Açıcı to 4 vaya 5 ya düzeltir.  GOREN

    Genelde her durumda beş kartlı Major ile açılır. En az 14 puan. Yada 13+ iyi dağılım.

    Elin puanı hesaplanırken Onör puanlarına ; 4 AS varsa +1 Puan , Aynı renkten AK varsa 2 puan
    AQ varsa 1.5 puan, KQ varsa 1 puan, Kx varsa 0.5 puan eklenir.

    2 açılışları
    Aynı renkten 5 kart ve 25 puan ,
    Aynı renkten 6 kart ve 23 puan veya
    Aynı renkten 7 kart ve 21 puan gerektirir.

    Sanzatu açışı dengeli el gösterir fakat beş kartlı major veya minor renk ile de yapılabilir.
    1NT = 16-18 HCP    2NT = 20-21 HCP    3NT = 25-27 HCP

    3 açışları 11 puan ile yapılır. Açılan Rengin uzun ve güçlü olduğunu gösterir.

    1 açılışı üzerine 2 cevabı 10 puan gösterir.

    Kuvvetli artifisyel 2♣ Açışı = (22+ HCP)


•  Bu sistemler dışında BLUE CLUB, BLUE TEAM CLUB SYSTEM , CAB,
    LEGHORN DIAMOND SYSTEM, MOSCITO, AMSTERDAM CLUB,
    BANGKOK CLUB ve LITTLE ROMAN CLUB sistemleride mevcuttur.


•  Biz derslerimizi Standart Amerikan 5 li Majör (SAYC)'e göre anlatıyoruz

1.6.2017 / 2191 Defa Okundu

Yukarı Çık